Bli medlem

Välkommen som medlem hos oss! Vi finns här när du är redo.

MEDLEMSAVGIFTER

Ungdom t.o.m. 14 år 100 kr
Vuxen fr.o.m. 15 år 200 kr
Familj 500 kr

MEDLEMSANSÖKAN

Här kan ni ladda ner och fylla i blanketten för medlemsansökan.
Skicka den till till kansliet@skbore.se